Make your own free website on Tripod.com


IFYE Nederland
Website voor en door ouddeelnemers aan het IFYE-programma

Home Achtergrond Landelijke dag Conferenties Adressen Links e-mail Contact


Landelijke IFYE-dag


De landelijke IFYE-dag, een treffen rond de langstedag 21 juni, blijft door de jaren heen enthousiast bezocht te worden. Daarom blijft deze doorgaan, zolang er initiatiefnemers zijn, die deze dag ergens in het land willen organiseren. Ook dit jaar is er weer een IFYE-dag georganiseerd. De uitnodiging treft u hieronder aan. Hopelijk volgt er binnenkort een verslag.

Landelijke dag in de toekomst??
Jaarlijks komen ongeveer 20 a 30 mensen naar deze reünie, terwijl er 175 Nederlandse IFYE’s zijn, die uitgenodigd worden. Een aantal IFYE’s komt trouw, een aantal komt nooit. Dit vinden we wel jammer van de moeite en kosten. We vragen ons nu af: stellen de wegblijvers er wel prijs op de uitnodigingen voor dit IFYE gebeuren te ontvangen? Ten behoeve van toekomstige organisatieteams en deelnemers aan de landelijke dag willen we hier graag duidelijkheid over en vragen u daarom: wilt u de uitnodigingen voor de landelijke IFYE dagen in de toekomst blijven ontvangen? Vul dan antwoordstrook in die u per post heeft ontvangen en stuur die ons toe. Uit de opgaven maken wij een nieuwe IFYE-verzendlijst, die gebruikt gaat worden voor de volgende IFYE bijeenkomsten. Besteedt hier even aandacht aan, anders valt u van deze IFYE-verzendlijst. Met dank voor uw moeite.


Programma landelijke IFYE dag zaterdag 23 juni 2007

10.00 – 10.30 ontvangst met koffie in Museum Stoomgemaal Winschoten.
Oostereinde 4, 9672 TC Winschoten. 0597-425070
Bezichtiging van het gemaal.

11.30 Vertrek naar Galerie De Groninger Kroon,
Reiderwolderpolder 4, 9684 TK Finsterwolde 0597-354261

12.00 Lunch in De Groninger Kroon met een praatje van de heer
Wim Huisman over het project “De Blauwe Stad”.
Daarna kunnen we de Galerie bekijken, met schilderijen en sieraden.

14.30 Vertrek naar de Blauwe Stad. Hier zien we het nieuwe meer,
de nieuwe huizen en het markante rode informatie gebouw.
We drinken hier thee en krijgen informatie over dit ambitieuze plan.
Als je de trap opgaat heb je een mooi uitzicht over het gebied.

16.30 Vertrek naar Pitch en Putt Huninga’s Heem , Huningaweg 7,
9682 PA Oostwold, 0597-552221.
Hier gaan we niet spelen, maar binnen in het mooie voorhuis
gebruiken we een drankje en krijgen een maaltijd buffet met soep, boerenbrood, verschillende soorten vlees, vis en salades.

- Museum Stoomgemaal is te bereiken via de A7 richting Winschoten.
Afslag 47 nemen, links richting Beerta, bij T-splitsing rechts. Na ongeveer 1km
is rechts het museum.
- Vanaf het museum proberen we zoveel mogelijk samen te rijden. De auto’s
worden ’s avonds weer opgehaald. z.o.z.

- Logies: hotel In de Stallen, Oostereinde 10, Winschoten, 0597-414073
Motel van der Valk, Zuidbroek, 0598-453787
Motel van der Valk, Westerbroek, 050-4046404
Bed en breakfast: zie www.bedandbreakfast.nl

- Voor meer informatie:
Heika en Garmt, hrtiessen@hotmail.com tel. 0596-581293
Jaap en Alied, sijpkens.wierenga@mac.com tel. 0594-500083
Rikkert en Tet, rhclevering@kpnplanet.nl tel. 0595-422156

- De kosten zijn € 45.00 per persoon.
- Tijdens de reünie zijn we bereikbaar op 06-23284842

Opgave voor 16 juli bij één van ons drie per e-mail of telefonisch.

We verwachten jullie graag en rekenen op een mooie dag.

Veel groeten, Heika, Garmt, Jaap, Alied, Rikkert en Tet.

Verslag van Piet Dijkhuis over de Nederlandse IFYE-dag gehouden op 17 juni 2006 te Otterlo.

Rond 10 uur s' morgens verzamelden zich 18 personen in de ontvangstruimte van het Tegelmuseum in Otterlo, waar de koffie met gebak klaarstond.

Als bijzonderheid moet gemeld worden, dat Ida Stam - Posch uit Idaho en Lijnij L. Pheiffer - de Jong en echtgenoot uit Oregon ook van de partij waren. Ze waren nooit eerder op een dergelijke bijeenkomst geweest, doch voelden zich spoedig thuis in de groep.

Cor van Westen heette ons welkom en bracht de groeten over van die mensen, welke niet aanwezig konden zijn.

Om half elf nam de Heer Wierenga van het museum het woord. Vertelde hoe dit museum tot stand is gekomen en gaf op een boeiende en humoristische wijze een rondleiding. Steeds wijzend op de bijzondere afbeeldingen, waarin vaak gezegden, spreekwoorden of symbolen verwerkt waren, werden wij, aandachtig luisterend, door de diverse ruimten geleid.

Cor had voor ons daar een eenvoudige, doch smakelijke, lunch georganiseerd. Ondertussen werden wat huishoudelijke zaken ter bespreking gesteld. Hierop kon later op de dag worden terug gekomen.

Na het uitreiken van een routebeschrijving gingen we in colonne naar Harskamp, waar we ontvangen en rondgeleid werden door de eigenaar van de "Passieflorahoeve". Hier is een fraaie vlinderkas en grote fuchsia en andere plantenverzameling te zien. Ook is dit een "zorgboerderij' voor mensen, welke psychische problemen hebben. Ook hier kon men zich inwendig versterken. Het zat er goed op de verschillende terrassen. Met een plantenverkoopkas proberen ze wat extra inkomsten te genereren, waar wij echter eigenlijk geen gebruik van maakten.

Tegen een uur of vijf verzamelde het gezelschap op het terras, in de schaduw, van het partycentrum "Orange Flora" in Ede. Hier kon een ieder zijn of haar menu kiezen om dat binnen in een afzonderlijk deel van het restaurant tot zich te nemen. Het smaakte goed.

De problematiek rond de financiën werden verduidelijkt. Door een misverstand was het bedoelde bedrag niet op de juiste rekening gekomen. Afgesproken is, dat dit rechtgezet zal worden en het eventuele batig saldo van deze dag zal worden toegevoegd aan de kas, welke zal worden beheerd door Alied Sijpkens - Wierenga te Zuidhorn, die ook zal fungeren als contactadres voor het organiseren van deze dag (waarschijnlijk) op 23 juni 2007 in de provincie Groningen. Nader bericht volgt.

Tegen 8 uur dankte Ida Stam Cor van Westen en Job Iwema, mede namens de aanwezigen, voor hun voorbereidingen en begeleiding van deze dag. Zij zou graag, evenals Lijnij Pfeiffer op de hoogte blijven van onze activiteiten. Dit, zo zei ze, houdt echter niet in, dat ze in de toekomst regelmatig aanwezig zullen zijn.

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

Aanwezig waren: Diny Kuijsten, Jaap en Alied Sijpkens, Tet en Rikkert Clevering, Piet en Truus Hooijman, Lijnij en Bertus Pheiffer, Cor van Westen, Job Iwema, Laura en Jaap van Gurp, Piet en Willemien Dijkhuis. Ida, Lijnij en Bertus noemde ik al.

Roelie v.d. Elzen - Lubberink, Jan R. Schelhaas, Anne Kingma, Ans de Boer - Vethman, Nellie v.d. Heuvel, Ria Geluk, Jannie de Rooi, Ine de Rijke -Oele, Eva v. Drie -Aalbers, Wil en Frans Hoefmans - Dekker, Bert en Marty van Es - van Maldegem, Gudi Geerlings, Marianne Hennings - Geluk, Sandra Lont, Fritz en Annie Wieringa, Anneke Vermaat - v.d. Hoonaard en Jan R. Schelhaas stuurden bericht van verhindering en laten groeten.

Naar Noord Ierland gaan: Laura en Jaap van Gurp - de Ruiter, Luuk Geurts en Piet Dijkhuis

Mede namens Sandra Lont,


P.R. Dijkhuis