IFYE Nederland
Website voor en door ouddeelnemers aan het IFYE-programma

Home Achtergrond Landelijke dag Conferenties Adressen Links e-mail Contact


Welkom op de website van en door oud-deelnemers aan het IFYE programma


In 2004 is de Stichting I.F.Y.E. Nederland opgeheven. Deze website heeft tot doel de bestaande contacten in stand te houden en om als informatiebron te dienen over het IFYE programma en conferenties elders in de wereld.

Aansluitend op de opheffing is het resterend saldo overgemaakt naar Oikos. Dit in overeenstemming met de statuten, die voorschrijven dat na opheffing resterend geld overgemaakt dient te worden naar een goed doel, waarvan de doelstellingen zo dicht mogelijk bij de doelstellingen van de op te heffen stichting liggen. Ook werd er 300 euro gereserveerd als 'startkapitaaltje' voor de organisatoren van de jaarlijkse landelijke IFYE-dag, dat ieder jaar naar het volgende team van organisatoren zal worden doorgesluisd, met het doel deze gezellige reunië in stand te houden. Ook dit jaar is er een leuke dag georganiseerd door Cor van Westen en Job Iwema.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze website of aanvullingen, dan kun je contact opnemen met Sandra Lont telefoon 0227-591902 of per e-mail sandra@oosterklief.nl.